Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı bu bölümü kazanan öğrencilerin veya bu bölümü tercih edecek kişilerin merak noktası olmaktadır. Bölüme kayıtlı öğrenciler de dersleri hakkında bilgi sahibi olmak veya hangi yarıyılda kaç ders seçecek, seçmeli dersleri neler veya ders kredileri hakkında bilgilenmek için Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı araştırmasını yapmaktadır.

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı Ne?

Düzce Üniversitesi bünyesinde bulunan Makine Mühendisliği bölümü analiz, tasarım, imalat ve teknik başta gelmek üzere mekanik sistemlerin bakımını sağlayabilmek adına fizik ve malzeme biliminin kabul gördüğü mühendislik disiplinidir.

duzce-universitesi-makine-muhendisligi-dersi-programi
Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Ders Programı

Makinelerin ve araçların tasarım, üretim ve operasyonlarıyla da ilgilenen en geniş ve en eski mühendislik disiplinlerinden biridir. Programın amacı temel bilimlere hakim olan, meslek gerekliliklerini yerine getirebilen, soyut ve somut problemlere çözüm üretebilen, evrensel derecede bilgi ve teknoloji üretebilen makine mühendisleri yetiştirmektir.

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Kim?

Üniversitelerde bulunan bölümlerin başkanları genel olarak ilgili bölümün her düzeydeki eğitim, öğretim ve araştırmalarından sorumludur. Bölümle ilgili olan faaliyetlerde, kaynak yönetiminden ve daha birçok görevi sağlamakla yükümlüdür.  Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği bölüm başkanı ise Doç.Dr. Nuri ŞEN’ dir.

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Akademik Kadro

Üniversitelerin ilgili bölümlerinin akademik kadrosu da merak edilen bir diğer husustur. Akademik kadro, ilgili bölümün dersi veren kişilerinden oluşmaktadır. Akademisyen olarak da adlandırılan eğitimi veren kişiler farklı eğitim seviyesinde olabileceği gibi farklı farklı alanlarda uzmanlaşmış kişiler de olabilmektedir.

Eğitimi verebilecek yeterliliğe sahip uzman öğreticiler bilgi birikimleri el verdiğince bazı dersleri öğrencilerine anlatıp, öğretmektedir. Uygulama gerektiren derslerde uygulayıcı da olabilecekleri gibi teorik derslerde de sadece anlatıcı olabilmektedirler. Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü akademik kadro şu şekildedir:

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Nuri ŞEN

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Fehmi ERZİNCANLI

Prof. Dr. Ali GÜRSEL

Doç. Dr. Ethem TOKLU

Doç. Dr. Fuat KARA

Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Fikret POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL

Arş. Gör. Murat CANAVAR

Arş. Gör. Yakup Okan ALPAY

duzce-universitesi-makine-muhendisligi-dersi-programiArş. Gör. Muammer TAHTALI

Arş. Gör. Rıdvan ONGUN

Arş. Gör. Emre YÜCEL

Arş. Gör. Ebubekir Can GÜNEŞ

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Ders Programı Nasıl?

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı uygulamalı derslerle teorik dersleri bir arada bulunduran bir tarzdadır. Her senenin dönemlerine göre değişebilen dersler var olabileceği gibi her iki dönemde de 1 ve 2 şeklinde bulunan dersler de vardır.

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı incelendiğinde seçmeli derslerin öğrencilere 3.sınıfta sunulduğu görülmektedir. Seçmeli dersler kategorisinde bulunan dersler Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı ile ilişkili olup ilgili derslerin gerektirdiği daha fazla bilgiye olanak sağlayan dersler bulunmaktadır.

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği 1. Sınıf

Üniversitelerin ilk senesinde yani 1. Sınıfta ağırlıklı olarak bölüme hazırlık aşamasıdır. Giriş dersleri de verilebilmekte olup bölüme hazırlık olan temel bilgileri öğrencilere öğretip üstüne ekleyerek ilerleyen yıllarda yardımcı olacak dersler de bu sene verilmektedir.

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Ders Programı Güz Yarıyılı

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı için güz yarıyılında şu dersler okutulmaktadır:

 • Fizik 1
 • Genel Kimya 1
 • Matematik 1
 • Teknik Resim
 • duzce-universitesi-makine-muhendisligi-dersi-programi
 • Bilgisayar Programlama
 • Makine Mühendisliğine Giriş
 • Türk Dili 1
 • Genel İngilizce 1

 

Makine Mühendisliği Bahar Yarıyılı Ders Programı

Bahar yarıyılında yani 1.sınıfın ikinci döneminde ise okutulan dersler şu şekildedir:

 • Fizik 2
 • İngilizce 2
 • Matematik 2
 • Statik
 • duzce-universitesi-makine-muhendisligi-dersi-programi
 • Bilgisayar Destekli Teknik Resim
 • İstatistik ve Olasılık
 • Lineer Cebir
 • Türk Dili 2

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği 2. Sınıf

Üniversitelerin ilgili bölümlerinin 2.sınıfında artık giriş derslerinin aksine ilk senede öğretilen derslerin üstüne bilgi ekleyerek yeni konular ve alanlar öğrenilmektedir. Üniversitelerde seneler yani sınıflar yarıyıl olarak ifade edilir. 3, 4. Yarıyıl 2.sınıfı temsil eder.

3. Yarıyıl Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Ders Programı

3.yarıyıl, 2.sınıfın güz dönemine tekabül eder. Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı kapsamında 3.yarıyıl dersleri şu şekildedir:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
 • Diferansiyel Denklemler
 • Malzeme Bilimi
 • Elekt. Elekt. Bil.
 • duzce-universitesi-makine-muhendisligi-dersi-programi
 • Mukavemet 1
 • Dinamik
 • Ölçme Tekniği

4. Yarıyılda Okutulan Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Dersleri

2.sınıfın bahar yarıyılına eş değerdir. Bu yarıyılda öğrenciler staja çıkmakta olup mesleklerini daha iyi öğrenme yolunda ilk adımı atmaktadırlar. 4.yarıyıl dersleri şu şekildedir:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
 • Sayısal Analiz
 • Mühendislik Malzemeleri
 • Akışkanlar Mekaniği
 • duzce-universitesi-makine-muhendisligi-dersi-programi
 • Mukavemet 2
 • İmal Usulleri
 • Termodinamik 1
 • Staj 1

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı 3. öğretim yılı yani 5 ve 6 ilgili yarıyıl üniversite bölümlerinin yoğunluk olarak en yoğun olduğu sene olmaktadır. Gerek staj gerek mezuniyetin yaklaşması öğrencileri zorlayabilen bir durumdur. 3.sınıfta öğretilen dersler de diğer senelere kıyasla daha yoğun ve fazla olabilmekle birlikte bu sene öğrencilerin zorlanabileceği bir sene olmaktadır.

5. Yarıyılda Okutulan Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Dersleri

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı araştırıldığında bu yarıyılda seçmeli dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Seçmeli derslerin de eklenmesiyle Makine Mühendisliği daha çok öğrenilmekte olup alana daha iyi hazırlanılmaktadır. Seçmeli dersler Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı ile alakalı olup konu bütünlüğü mümkün olduğunca sağlanmaktadır.

Bu ilgili yarıyılın dersleri şu şekildedir:

 • MM 5.YY Bölüm Seçmelisi
 • Makine Elemanları 1
 • Termodinamik 2
 • duzce-universitesi-makine-muhendisligi-dersi-programi
 • Makine Dinamiği
 • Mekanizma Tekniği
 • Üniversite Seçmelisi

6. Yarıyıl Makine Mühendisliği Bölüm Dersleri

Düzce Üniversitesi bu yarıyılda da öğrencilerine seçmeli dersleri sunmakta olup bu bahar yarıyılında staj uygulaması da yapılmaktadır. Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı 6.yarıyıl bölüm dersleri şöyledir:

 • Yarıyıl Seçmeli Dersler
 • Makine Elemanları 2
 • Isı Transferi
 • duzce-universitesi-makine-muhendisligi-dersi-programi
 • Sistem Dinamiği
 • Staj 2
 • Üniversite Seçmeli Grubu

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. Sınıf

Artık üniversitenin son yılı olup mezun olma senesidir. Bu senede projeler, tezler veya bitirme projeleri söz konusudur. Geçen senelerde öğrenilen bilgilerin uygulanabilirlik durumunu ölçmek için ödevler, projeler veya araştırma konuları verilmekte olup bunlar ders ve sınav yerine geçebilmektedir.

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği 7. Yarıyıl Ders Programı

Güz dönemini ifade eder ve bu yarıyılda da verilen ödevler, projeler değişebilmektedir. Düzce Üniversitesi kapsamında 7.yarıyılda okutulan Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı bölüm dersleri şöyledir:

 • Bölüm Seçmelisi
 • Fakülte Seçmelisi
 • Mühendislik Proje Yönetimi
 • Makine Lab. 1

Makine Mühendisliği 8. Yarıyıl Dersleri Neler?

Bu dönem mezun olma işlemlerinin daha çok gündeme geldiği dönemdir. Bitirme projeleri, tezleri, ödevleri teslim edilmeli ve notlar beklenmelidir. Alttan ders kaldıysa tek ders sınavları ve final mazeret sınavları ile bu dersler verilmelidir. Aksine bir durumda dönem uzamasına kadar gidebilen olaylar bilinmektedir.

Bu dönemin Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği ders programı içinde okutulan bahar dönemi dersleri şu şekildedir:

 • Bölüm Seçmelisi
 • Fakülte Seçmelisi
 • Makine Lab. 2
 • Bitirme Projesi
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düzce Psikolog Arayanlara 10 Farklı Uzman Önerisi!

İçindekiler Hide Düzce Psikolog Fiyatları 2022 Yılı İçin Nedir?Profesyonel Hizmet Veren Düzce…

10 Farklı Düzce Çiçekçileri ile En Güzel Çiçekler Sizinle!

İçindekiler Hide Düzce Çiçekçileri Sayesinde Modern Tasarıma Sahip Çiçeklere Sahip Olun!2022 Yılı…

Düzce UZEM Nerede? 6 Aşamada Düzce UZEM Bilgisi!

İçindekiler Hide Başarılı Uzaktan Eğitimin Adresi Düzce Uzem Nerede!Düzce Uzem Giriş Nasıl…

Düzce OBS Girişi Nasıl Yapılır? 2022 Düzce Akademik Takvim

Düzce OBS girişi Düzce Üniversitesinde okuyan öğrencilerin dersleri ile alakalı tüm bilgilere…